Tegengaan van kindslavernij in Ethiopië | update januari 2023

‘Ik wil straatkinderen leren wat de gevolgen zijn van het leven op straat’, zo vertelt Eragis. De 15-jarige jongen uit Ethiopië weet waar hij het over heeft. Hij ging zelf ook van huis weg, omdat hij dacht dat hij in de stad veel geld zou verdienen en dan verder zou kunnen leren. Het liep anders en uiteindelijk komt hij in het opvangcentrum terecht. Na een periode van begeleiding kon hij onlangs terugkeren naar zijn familie. Het gaat nu goed met hem, en hij zit vol toekomstplannen.

Het verhaal van Eragis is het verhaal van veel kinderen in Ethiopië. In deze rapportage leest u over de activiteiten die in het derde kwartaal van 2022 hebben plaats gevonden om uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Hartelijk dank voor uw steun!

Kinderen werken aan hun terugkeer in de maatschappij

(Resultaten Hope for Justice, 3e kwartaal 2022)

 • 137 kinderen opgevangen

  91 meisjes en 46 jongens die betrokken waren bij kinderarbeid en uitbuiting zijn hiervan bevrijd. Ze ontvangen nu onderdak, psychologische zorg en onderwijs.

 • 123 kinderen herenigd met hun (gast)gezin

  47 jongens en 76 meisjes zijn gere-integreerd bij hun familie of bij een gastgezin. De gezinnen hebben geleerd hoe ze hun inkomsten kunnen vergroten, zodat ze goed kunnen zorgen voor hun kinderen.

 • Training aan inwoners

  107 lokale (kerkelijke) leiders volgden een training over de gevaren van kinderarbeid. Ook dorpsbewoners werden bewust gemaakt van het belang om kinderen te beschermen tegen uitbuiting. Overheidsmedewerkers kwamen bij elkaar om meer te leren over het registreren van kinderen in een situatie van uitbuiting.

Sterke families door economische trainingen

(Resultaten DOT, 3e kwartaal 2022)

 • 33 vrouwen getraind

  33 vrouwen volgden een driedaagse training waarin ze ideeën opdeden om meer inkomsten te genereren. Vervolgens gingen de vrouwen vijf dagen aan de slag om hun ideeën om te zetten in een business plan. Ook leerden ze de nodige vaardigheden om dit bedrijfje goed te runnen.

 • 332 mensen kregen uitleg van de bank

  72 mannen en 260 vrouwen uit vier regio’s kregen van bankmedewerkers uitleg hoe ze toegang kunnen krijgen tot een lening en andere financiële middelen. Ook leerden ze hoe ze geld kunnen sparen bij de bank.

 • 73 spaargroepen opgericht

  Na allerlei workshops besloten veel ouders lid te worden van een spaargroep. Zo werden er 73 nieuwe Saving and Economic Empowerment Groups (SEEG) opgericht. Het sparen gaat goed: er is 126.000 ETB in Wolaita gespaard, 26.000 ETB in Hadiya en 105.000 ETB in Addis Abeba (10.000 ETB = 172 euro).

Kinderen en ouders komen op voor hun rechten

(Resultaten HIDO, 3e kwartaal 2022)

 • 171 kinderen begeleid

  70 jongens en 101 meisjes de slachtoffer worden uitgebuit of dit risico lopen, kregen toegang tot medische en psychosociale zorg, onderwijs en andere diensten. Dit draagt bij aan een beter welzijn van de kinderen.

 • 30 gespreksgroepen rondom kindslavernij

  Momenteel zijn er 30 gespreksgroepen met ieder 25 leden. Zij gingen met elkaar in gesprek over de gevaren van kindslavernij en geweld tegen kinderen. Ook wisselden ze met elkaar hun ervaringen uit.

 • 10.572 inwoners bereikt via bewustwordingsactiviteiten

  HIDO heeft allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd om zoveel mogelijk dorpsbewoners te bereiken met hun boodschap. Hiervoor werd ook de krant en televisie ingezet. Het doel was om de kennis van de mensen te vergroten, hun houding tegenover kinderen en kinderarbeid te verbeteren. We zijn dankbaar dat het bereik zo groot is!

Samenwerken met de overheid

(Resultaten Justice for All, 3e kwartaal 2022)

 • Beleidsmakers volgen training

  Op 15 en 16 juli 2022 kwamen  30 beleidsmakers bij elkaar. Samen hadden ze één doel: ze willen kindslavernij in hun land een halt toe roepen. Om dit te realiseren is een sterk beleid nodig, dus daar werd hard aan gewerkt. Tijdens een brainstorm dachten de beleidsmakers met elkaar na over de wettelijke rechten van kinderen en het administratieve proces om alles goed vast te leggen.

 • Database verbeteren

  Op 27 en 28 augustus 2022 kwamen overheidsmedewerkers bij elkaar om samen na te denken over hun registratiesysteem en database van kinderen in slavernij. Ze willen dit graag verbeteren, en stonden open voor alle informatie die ze ontvingen.

 • Training voor de rechtbank

  23 en 24 september 2022 vond er een training plaats voor 32 medewerkers van de rechtbank. Ze leerden hoe ze de internationale rechten van de mens goed konden toepassen in hun werk. Daarnaast gingen ze met elkaar in gesprek over kindslavernij in Ethiopië.

Kijktip: podcast over Ethiopië

Kinderen die leven op straat of werken in fabrieken of als hulp in de huishouding: in Ethiopië zien we dit helaas veel gebeuren. Dit land met zijn rijke, onafhankelijke geschiedenis heeft vele (verborgen) uitdagingen. Projectleider Marike Spruyt vertelt hoe partners er alles aan doen om dit onrecht tegen te gaan, ook als ze te maken krijgen met tegenstand en zelfs bedreiging.

De strijd tegen kindslavernij aangaan kan alleen door samen te werken met lokale partners. Het waardevolle aan dit project is dat we het uitvoeren met lokale organisaties die diep zijn geworteld in de Ethiopische samenleving.

Ephrem Shiferaw vertelt: ‘Elk van de partners is geselecteerd op basis van hun toegevoegde waarde en rol in het programma. De werkzaamheden van de ene partner vullen de werkzaamheden van de andere partners in het consortium aan. Een dergelijke samenstelling van partners is van groot belang voor de aanpak van het complexe, multidimensionale en veelzijdige probleem dat kindslavernij is.’ Dankzij de samenwerking met lokale partners en de unieke samenwerking met Norad kunnen we inzetten op het daadwerkelijk veranderen van systemen. En die systeemverandering is hard nodig om de keten van uitbuiting te doorbreken!

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

 • Bekijk hier onze privacyverklaring