Update Onderwijs Haïti | januari 2023

Onlangs kondigde de Haïtiaanse minister van Onderwijs aan dat kinderen voortaan onderwijs in hun moedertaal moeten kunnen volgen. We zijn blij dat dit nu officieel beleid is en we verder kunnen werken aan de kwaliteit van het onderwijs in Haïti. Zo hopen we dat steeds meer kinderen op school een goede basis meekrijgen en kunnen werken aan hun toekomst!

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in Haïti. De onrust nam verder toe, waardoor veel plannen niet konden doorgaan en scholen werden gesloten. Toch probeerden onze partnerorganisaties in contact te blijven met de kinderen. Hartelijk dank voor uw steun!

Oktober 2022: Chaos en geweld in Haïti neemt toe

Het Haïtiaanse volk wil een vrij land. Waar eten is voor iedereen, en waar gezondheidszorg beschikbaar is. Waar werk is en waar ze gewoon kunnen leven, in plaats van overleven. De realiteit is helaas anders. Dit is hoe we de schouders eronder zetten.

Loveda volgt twee universitaire studies

De 22-jarige Loveda woont samen met haar moeder, twee broertjes en zusje in Saint-Marc, Haïti. ‘Iedere dag ga ik van 8.00 uur tot 16.00 uur naar de universiteit. Thuis help ik ook mee. Ik haal bijvoorbeeld water, ga naar de markt en ik kook soms.’ De band met haar familie is goed. ‘We zijn graag met elkaar en vertellen elkaar vaak grapjes.’

Loveda’s vader overleed toen ze 11 jaar oud was. Een moeilijke tijd brak aan. ‘Ik zat in de vijfde klas, maar er was weinig geld voor onderwijs. Zelfs voldoende kunnen eten was een uitdaging.’ Het sponsorprogramma is daarom een grote steun voor het gezin. ‘Ik kon mijn opleiding vervolgen. Ik studeer nu aan de universiteit, en doe twee studies tegelijk: rechten en administratieve wetenschappen. Mijn favoriete vak is Frans, maar de docent die financiële wiskunde geeft vind ik het beste. Regelmatig ga ik ook naar conferenties over allerlei economische onderwerpen.’

7-daagse training voor docenten in Haïti

Van 16 t/m 22 augustus 2022 verzamelden 24 Haïtiaanse docenten en schooldirecteuren zich op de Université Chrétienne du Nord d’Haïti (UCNH). Ze kwamen bij elkaar om een training te volgen gericht op het leesonderwijs. Onlangs is er namelijk een nieuwe lesmethode ontwikkeld om kinderen in hun moedertaal Creools en Frans te kunnen lesgeven. 12 scholen door het hele land gaan aan de slag met deze lesmethode.

De trainingsweek startte met de presentatie van de Creoolse lesmethode ‘M ap li nèt ale‘ (ik kan lezen). Vervolgens gingen de docenten en schooldirecteuren in interactieve sessies aan de slag met de lesmethode die bestaat uit een docentenhandleiding, een lesboek en een werkboek voor de leerlingen. Trainer Tony Augustin vertelt: ‘We leerden het Creoolse alfabet goed uitspreken en opschrijven in blokletters. Dit laatste was voor veel docenten nieuw, want het Creools is vooral een gesproken taal en wordt dus niet vaak opgeschreven.’

Het kennis- en trainingscentrum bij de universiteit wordt opgeknapt
24 docenten en schoolhoofden werden getraind om les te geven in de moedertaal
Het programma voor thuisonderwijs werd verbeterd

Zorg voor het milieu en Flag Day

Kinderen op de Good Samarital School kregen les over de zorg voor het milieu. Na de les ontvingen 400 kinderen een klein plantje van een fruitboom of een sierboom. De opdracht was duidelijk: plant het boompje thuis, zorg er goed voor en laat het groeien tot een mooie boom! Kinderen van een andere school gingen op veldbezoek naar een boerderij. Hier zagen ze allerlei bomen en dieren die ze nog nooit eerder hadden gezien: dennenbomen, dadelbomen, een schildpad, gans en pauw. Het was een blije dag, waar nog steeds over gepraat wordt.

Op 18 mei 2022 werd ‘Flag Day’ gevierd. Op deze nationale Haïtiaanse  feestdag wordt stilgestaan bij de oprichting van de vlag van Haïti tijdens de Haïtiaanse revolutie in 1803. De vlag wapperde op de schoolpleinen, terwijl de kinderen leerden over de geschiedenis van hun land. Ook droegen verschillende kinderen een gedicht voor.

Onderwijs te midden van geweld

Zoals we aan het begin van deze rapportage ook al noemden, blijft het geweld in Haïti voortduren. Het land zat vorig jaar wekenlang op slot. Door politieke onrust, extreem bendegeweld en wegblokkades werd de toevoer van voedsel, water en brandstof volledig afgesloten. In veel gebieden waren de scholen gesloten. Op de scholen die wel open waren, zagen we dat er dagelijks kinderen afwezig waren. Desondanks ging het onderwijs door waar dat kon en ontvingen de kinderen ook medische zorg en maaltijden.

Wat is het dan mooi om te horen dat een jongen uit Bethel nu kan lezen, omdat hij een bril kreeg. Zeven scholen kregen een nieuw schoolbord en de sanitaire voorzieningen werden verbeterd. Wat ook voor uitdagingen zorgt, is de inflatie van 30-50%. Veel producten zijn enorm in prijs gestegen, waardoor gezinnen in de knel komen. We zijn dankbaar dat we met onze noodhulpactie gezinnen konden verzekeren van een maaltijd.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring