EthiopiŽ

Vlag%20Benin.png

Ethiopië is in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen nooit een kolonie geweest. Het is een van de oudste landen ter wereld en was van vóór de jaartelling tot aan de twintigste eeuw een koninkrijk. Tegenwoordig is het land een democratische republiek.

Het grootste deel van de bevolking is werkzaam in de landbouw (met koffie als voornaamste exportproduct). Onderontwikkelde technieken en droogte maken de landbouw echter vaak moeilijk. Ook analfabetisme is in Ethiopië een veelvoorkomend probleem: meer dan de helft van de mensen boven de vijftien jaar kan niet lezen of schrijven.

In Ethiopië werken we met drie partners aan vier programma's. Het AED programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van 2015.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 480 kinderen in kleuteronderwijs
 • 2.448 kinderen in basisonderwijs
 • 579 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 250 studenten in hoger onderwijs
 • 1.692 personen in non-formeel onderwijs
 • 3.425 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 127 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 5 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 1 partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • 4 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner werkt samen met de overheid aan onderzoek voor verbetering van het onderwijs
 • 2 partners hebben een duidelijke links met TVET/JBS

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 452 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 21 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 207 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 429 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 16 studenten rondden succesvol middellang vakonderwijs af (360 tot 1440 uur)
 • 89 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 1.462 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 39 trainingen gegeven voor personeel
 • 384 trainingsdagen voor personeel
 • 10 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner werkt samen met de overheid aan onderzoek voor verbetering van het vakonderwijs

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.