EthiopiŽ

Vlag%20Benin.png

Ethiopië is in tegenstelling tot andere Afrikaanse landen nooit een kolonie geweest. Het is een van de oudste landen ter wereld en was van vóór de jaartelling tot aan de twintigste eeuw een koninkrijk. Tegenwoordig is het land een democratische republiek.

Het grootste deel van de bevolking is werkzaam in de landbouw (met koffie als voornaamste exportproduct). Onderontwikkelde technieken en droogte maken de landbouw echter vaak moeilijk. Ook analfabetisme is in Ethiopië een veelvoorkomend probleem: meer dan de helft van de mensen boven de vijftien jaar kan niet lezen of schrijven.

In Ethiopië werken we met drie partners aan vier programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest. Hieronder vindt u de resultaten van het afgelopen jaar.


Resultaten 2017

Onderwijs

 • 578 kinderen in kleuteronderwijs
 • 1972 kinderen in basisonderwijs
 • 492 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 237 studenten in hoger onderwijs
 • 1374 studenten in non-formeel onderwijs
 • 114 alfabetiseringscursussen gegeven

Job Booster

 • 11 studenten volgden middellang vakonderwijs (360 tot 1440 uur)
 • 194 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 464 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 122 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • student gaat verder met een vervolgopleiding
 • 70 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden
 • 3064 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)

Gezondheidszorg (WASH)

 • 219 nieuwe of herstelde drinkwaterpunten
 • nieuwe latrines gecreërd
 • 3637 mensen voorgelicht over hygiëne
 • 813 inwoners getraind in gemeenschapsverband of ondernemingsverband

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD)

 • 3464 (boeren)ondernemers getraind
 • 1418 Nieuwe banen gecreëerd