Projectupdate Hope for Justice | december 2021

In de zes Lighthouses van onze partnerorganisatie Hope for Justice vinden kinderen een veilig thuis. Na een leven op straat, ontvangen ze hier onderdak, maaltijden, kleding, medische zorg, begeleiding en onderwijs. Samen met de medewerkers wordt stap voor stap gekeken hoe deze kinderen weer kunnen terugkeren naar hun ouders of een gastgezin. We zijn dankbaar dat in 2021 al 73 kinderen konden terugkeren!

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaats gevonden. Ook leest u het verhaal van Sami. Hartelijk dank voor uw steun!

Sami* vluchtte van huis, maar is nu weer terug

Na een conflict vlucht Sami het huis uit. Op straat komt hij in aanraking met een medewerker van het Lighthouse. Sami vertelt: ‘Ik mocht in het centrum komen wonen. Daar kreeg ik begeleiding om alles wat ik het meegemaakt een plek te geven. Samen keken we naar mijn toekomst. Ik wilde terug naar school.’

Inmiddels woont Sami weer bij zijn ouders. ‘Het gaat goed thuis. Naast dat ik mijn schoolwerk doe, help ik ook mijn vader met de koeien op het veld. Ook help ik soms met eten koken en hout sprokkelen.’ Sami durft weer over zijn toekomst te dromen. Wegvluchten van huis is hij niet meer van plan. ‘Ik doe goed mijn best op school, want later wil ik in de gezondheidszorg werken!’

Nieuwe start voor 73 gezinnen

Wanneer een kind terugkeert bij zijn of haar ouders, is het belangrijk dat er een stabiele economische basis is. De ouders/verzorgers van de 73 gere-integreerde kinderen ontvingen daarom tips om activiteiten te ondernemen waar ze geld mee kunnen verdienen. En dat niet alleen: ze ontvingen ook  €55,- om mee te starten. Een medewerker van Hope for Justice vertelt: ‘Dit bedrag helpt de gezinnen om schapen, geiten of kippen te kopen. Met de inkomsten van het vee kunnen ze hun kinderen naar school laten gaan.’ Ook na terugkeer blijven de gezinnen nog begeleiding ontvangen. Zo zorgen we dat ze sterk genoeg worden en straks niet terugvallen in extreme armoede, maar juist hoopvol naar de toekomst kijken.’

4.023 kinderen doen mee aan activiteiten

In de afgelopen maanden deden 4.023 kinderen uit drie dorpen in de regio Wolaita mee aan activiteiten. Op een speelse manier wordt de kinderen geleerd over uitbuiting en leren ze hoe ze kunnen losbreken van deze praktijken. Mooi dat we op deze manier zoveel kinderen kunnen bereiken!

71 dorpsbewoners getraind

49 mannen en 22 vrouwen volgden een training om straks ook bewustwordingsactiviteiten op scholen en in de dorpen te kunnen organiseren. Hierdoor kunnen nóg meer kinderen leren over de gevaren van uitbuiting en het leven op straat. Dankzij deze trainingen kunnen we steeds meer activiteiten organiseren en steeds meer kinderen bereiken.

Samen kom je verder

Samen met Hope for Justice zoeken we actief naar samenwerking met andere organisaties. Zo werken we samen met de lokale politie en ook de banden met lokale en regionale overheden worden steeds sterker. In deze rapportage leest u hier meer over. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Van gevarenzone naar een veilige plaats

Vaak hebben de ouders van opgevangen kinderen geen idee waar hun kind is. Wanneer de medewerkers van het Lighthouse de ouders hebben kunnen traceren en contact opnemen is de opluchting vaak enorm. Op de foto ziet u dat de dorpsbewoners bijeen gekomen zijn om een verloren jongen te verwelkomen. Ze waren opgewonden, en vooral zijn vriendjes konden hun blijdschap niet verbergen.

Eén van de ouders zei: ‘Ik heb geen woorden voor wat jullie hebben betekend voor ons kind. Moge God jullie zegenen!’ En hun zoon zei: ‘De terugkeer bij mijn ouders voelt als het gaan van een gevarenzone naar een veilige plek.’ Om te zorgen dat het kind ook echt veilig opgroeit, is er 3, 6 en 9 maanden na de re-integratie nog contact met Hope for Justice. Er wordt dan gekeken of het kind nog steeds veilig is en of het naar school gaat.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring