Update Onderwijs Guatemala | augustus 2023

In januari 2023 gingen de scholen in Guatemala na bijna 3 jaar thuisonderwijs weer volledig open. Het was voor de kinderen een groot feest om het klaslokaal binnen te stappen en na lange tijd hun klasgenoten te zien! Cristian (27) geeft rekenen op één van de scholen. Hij vertelt: ‘De leerlingen in mijn klas hebben soms geen hoop of doelen in hun leven, maar via het onderwijsprogramma krijgen zij toch kansen en ontdekken ze wat ze willen.’

Wat is het mooi te zien hoe levens veranderen, te midden van het geweld en de armoede! Lees mee wat er de afgelopen maanden gebeurde in Guatemala.

Na twee jaar online les zijn de kinderen blij om weer in de klas te zijn!

De cijfers van 2022 op een rijtje:

1167

kinderen naar kleuterschool
(doel: 1357)

3250

kinderen naar de basisschool
(doel: 2934)

971

kinderen naar de middelbare school
(doel: 1287)

48.066

docenten via INCE getraind
(doel: 60.000)

503

gezinnen in armoede gesteund
(doel: 293)

Op Bijbelkamp

In 2022 gingen 1.588 kinderen uit Guatemala op kamp! Tijdens Camp Canaan wordt via verschillende activiteiten het Evangelie verspreid. Drie dagen lang spelen de kinderen spelletjes en wordt er gewandeld in het bos. ‘s Avonds verzamelen de kinderen zich rondom het kampvuur. Op ieder kamp wordt veel tijd besteed aan het vertellen van Bijbelverhalen en met elkaar bidden. Deze kampen worden al 40 jaar geleid door Orfa en José Luis, een bijzonder echtpaar met een indrukwekkend verhaal! ‘We willen er voor de kinderen zijn, hen hoop geven en iets van Gods liefde laten zien.’

In 2023 hoopt AMG Guatemala 76 kampen te organiseren, met in totaal 2.000 kinderen. Met de verhuur van het kampgebouw willen ze zelf inkomsten krijgen. Daarnaast denken ze ook aan de verhuur van hun voetbalvelden, het plaatsen van reclameborden en het gebouw verhuren aan scholen uit de buurt die zelf geen ruimte hebben voor (sport)activiteiten.

In 2023 werken 80.000 docenten in Guatemala aan goed onderwijs

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen, of het INCE consortium in Guatemala was al druk in de weer. Er moesten drie verschillende handleidingen voor de docentenopleiding worden gedrukt. Dit jaar zullen ongeveer 18.000 docenten leerjaar 3 volgen, 32.000 docenten leerjaar 2 en 30.000 docenten zijn gestart met leerjaar. In totaal doen er dus zo’n 80.000 docenten mee aan het programma!

De groep die dit jaar is gestart, is door het Ministerie van Onderwijs geselecteerd. Zij komen uit de departementen van Guatemala die voorgaande jaren nog niet betrokken waren. Dit betekent dus dat de docentenopleiding sinds dit jaar officieel impact heeft op landelijk niveau. Iets waar we best trots op zijn!

“De opleiding helpt docenten om creatiever te zijn bij het voorbereiden van hun lessen en aandacht te hebben voor alle kinderen”

Meester Cristian: ‘Dankbaar voor kansen’

Cristian (27) geeft rekenen op het Instituto Tecnologico Santa Maria in Guatemala. Cristians droom om docent te worden, begon op de middelbare school. Christian: ‘Toen ik in de vierde klas zat, had ik een hele fijne docent die mij rekenen gaf. Zijn manier van lesgeven was traditioneel, maar toch bewonderde ik hem. Ik zei toen tegen mezelf: “Later wil ik worden zoals hem, maar ik wil wel op een andere manier lesgeven.

Na zijn universitaire studie start Cristian op de school van AMG Guatemala. Hier leert hij om op een interactieve manier les te geven. ‘In de klas gebruiken we bijvoorbeeld vaak een telraam. Dit helpt de leerlingen om hun rekenvaardigheden te verbeteren. Zeker voor leerlingen die eerder zijn gestopt met onderwijs en nu opnieuw naar school gaan is een telraam een uitkomst. Mijn wens is om in de toekomst meer pedagogische hulpmiddelen te hebben. Om het beste van mezelf te kunnen geven, wil ik me blijven professionaliseren.’

Wat er verder gebeurde…

Augustus stond in het teken van de Bijbel. De kinderen leerden nieuwe Bijbelverhalen. Herkent u ze op de foto?

Achterop de schoolbus naar school! Zou er in de bus geen plaats meer zijn geweest?

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring