Projectupdate Nepal | december 2021

Het onderwijs in Nepal vond in de afgelopen maanden vooral online plaats. Niet alleen de coronapandemie, maar ook hevige regenval met overstromingen als gevolg, zorgde voor uitdagingen. Toch waren er ook hoogtepunten: op 13 juli 2021 werd Sher Bahadur Deuba aangewezen als nieuwe president. De overheid in Nepal blijft fragiel, maar we hopen en bidden dat onder de nieuwe president de onderwijssector de aandacht krijgt die nodig is. Samen met onze partnerorganisaties zetten we ons daarvoor in! Op dit moment werken we op 9 scholen in Belbari en op 9 scholen in de hoofdstad Kathmandu.

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaats gevonden in Nepal. Hartelijk dank voor uw steun!

Nieuwe bacheloropleiding voor docenten

In het eerste kwartaal van 2022 zal er een 1-jarige lerarenopleiding starten aan de Open University in Nepal. We hoopten al in 2021 te kunnen starten, maar vanwege coronapandemie heeft dit helaas vertraging opgelopen. De voorbereidingen voor het curriculum zijn al in volle gang, maar in januari zullen de eerste studenten worden geworven. De docenten in spé zullen naast theoretische kennis ook veel praktijkervaring opdoen in de 18 modelscholen waar we mee samenwerken.

Uiteindelijk hopen we de opleiding op zeven verschillende universiteiten in Nepal aan te kunnen bieden, zodat docenten straks met de juiste vaardigheden voor de klas staan. De lessen die we nu leren uit het opzetten van de 1-jarige opleiding nemen we mee in het opzetten van een 4-jarige opleiding. De voorbereiding daarvoor is ook in volle gang!

‘Ik ben het ECEC-team dankbaar dat ze ons helpen. Ik kende alleen leeshoeken, maar nu weet ik dat er nog meer hoeken kunnen worden ingericht. De kinderen in Belbari krijgen nu de kans om dit te ontdekken en ervan te leren.’

Mr. Bhupendra Koiral
Educational Officer van de gemeente Belbari 

Nieuwe klaslokalen zorgen voor betere lessen

Om de studenten van de bacheloropleiding een goede leeromgeving te bieden, is ECEC in 2021 erg druk geweest met het School Improvement Program op 18 scholen. Doel is om deze scholen op een hoger niveau te brengen, zodat leerlingen goed onderwijs krijgen én leraren in opleiding hier hun stage kunnen doen. Dit is een heel proces waarin gesprekken met het schoolbestuur, de docenten en ouders plaatsvinden. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze de opnieuw ingerichte klaslokalen met leeshoeken, bouwhoeken en taalhoeken kunnen gebruiken.

Een overzicht van de activiteiten die op één van de scholen in Belbari plaatsvonden!

1. Verhalen vertellen in de klas

Het vertellen van verhalen in de klas is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. De docenten op de foto leren verschillende manieren om verhalen te vertellen. De trainers demonstreren de manieren en laten de docenten met elkaar oefenen. Na de training kunnen de docenten deze technieken zelf toepassen in de klas.

2. Goede planning maken

Het schoolteam inventariseert welke middelen ze kunnen inzetten om goed les te geven. Ook denken ze met elkaar na hoe ze hun lessen interactiever kunnen maken én ze maken een planning voor het schooljaar. Het schoolbestuur leert tijdens de training hoe ze de docenten kunnen motiveren om hun werk zó te doen dat de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

3. Ouders volgen training

Kinderen leren veel door te spelen. Tijdens een training ervaren ouders dit door zelf met speelgoed aan de slag te gaan. Zo worden ze meegenomen in de nieuwe indeling van de klaslokalen en de pedagogiek die hierachter zit.

4. Hoe zet je het nieuwe materiaal in?

De docenten van nu hadden vroeger als kind nauwelijks speelgoed of lesmaterialen. Ze zijn het niet gewend, daarom krijgt elke docent een training waarin hij of zij leert om de nieuwe lesmaterialen in te zetten. Hoe gebruik je speelgoedblokken? Wat is het doel? En hoe kun je dit integreren in de les?

5. Klasobservatie

Voordat de docenten zelf aan de slag gaan, demonstreert een trainer hoe het lesmateriaal ingezet kan worden in een vol klaslokaal. De docent observeert de interactie tussen de trainer en leerlingen en krijgt de kans om vragen te stellen. Hierna brengt de docent de opgedane kennis zelf in de praktijk.

‘Sinds de training van ECEC weten we hoe we lesmateriaal kunnen inzetten dat niet duur is. In de winkelhoek maken we nu gebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden!’

Ganesh Acharya
Directeur van één van de modelscholen

Online training

Driestar University organiseerde voor onze partnerorganisaties ECEC, de Nepal Open University en de modelscholen een online training om het onderwijscurriculum van de 1-jarige bacheloropleiding verder te ontwikkelen. Eén van de trainers vertelt: ‘we leren de docenten het idee van Backward Design: bij het ontwikkelen van een les, moet je eerst nadenken over de doelen die je wilt bereiken. Daar begin je mee, en daarna ga je pas over de inhoud nadenken. Dit is voor docenten een hele andere denkwijze dan ze gewend zijn.’

Meena, één van de docenten, vult aan: ‘Ik weet nu hoe ik een leerplan moet opstellen. Ook heb ik geleerd om altijd zowel de toekomstige docenten als hun leerlingen in gedachte te houden bij het ontwikkelen van een curriculum. Ik ben dankbaar voor deze waardevolle training!’

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring